IEC 53 (RVV) H05VV-F

应用及描述

这些电缆是适用于在潮湿的环境中,中型的机械设备中,如冰箱,洗衣机,脱水机等家电产品。只要符 合适用的设备规格,这些电缆在确保不直接接触仪器的热部件或其它任何热源的情况下,也适合用于烹饪和取暖设备。这种电缆的其他一些应用包括:固定安装在家具,隔断墙,装饰,和预留的建筑设施。他们是不适合户外使用,工业(服装制造除外)或农业应用。单相或三相系统的最大工作电压为Uo/U318/550 V。在直接的系统,最大工作电压为Uo/U 413/825 V。

标准及认证

ROHS / VDE / CCC认证 执行标准: GB/T 5023.5 -2008 / IEC 60227-5 : 2003 / HD 21.2

技术特性

工作电压: 300/500 V
测试电压: 2000V
动态弯曲半径: 7.5 x Ø
固定安装弯曲半径: 4 x Ø
应用时的工作温度: -5º C to +70º C
固定安装温度: -40º C to +70º C
短路时可达到的温度: +160º C
阻燃: IEC 60332.1

额定电压: 300/500V
芯数    :   二芯、三芯、四芯或五芯
导体    :  采用符合HD 383第5类导体,单线可以不镀锡或镀锡
绝缘    :  采用TI2型PVC混合料制成
护套:     采用TM2型PVC混合料制成
适用范围:适用于一般电子、电器设备电源连接线。

轻型聚氯乙烯绝缘护套电线
60227 IEC 53 (RVV) 
H05VV-F / H05VVH2-F 
导体截面积 铜丝根数 铜丝外径 绝缘厚度 护套厚度 外径 重量/千米
mm2   mm mm mm mm KGS
2 X 0.75 24 0.20 0.6 0.8 6.40 59.50
2 X 0.75 24 0.20 0.6 0.8 4.0 X 6.3 42.68
2 X 1 32 0.20 0.6 0.8 6.82 69.77
2 X 1 32 0.20 0.6 0.8 4.2 X 6.6 48.97
2 X 1.5 30 0.25 0.7 0.8 7.76 93.41
2 X 2.5 49 0.25 0.8 1.0 9.70 148.30
3 X 0.75 24 0.20 0.6 0.8 6.77 70.85
3 X 1 32 0.20 0.6 0.8 7.22 83.88
3 X 1.5 30 0.25 0.7 0.9 8.45 117.83
3 X 2.5 49 0.25 0.8 1.1 10.50 186.07
4 X 0.75 24 0.20 0.6 0.8 7.40 87.00
4 X 1 32 0.20 0.6 0.9 8.10 107.26
4 X 1.5 30 0.25 0.7 1.0 9.45 150.15
4 X 2.5 49 0.25 0.8 1.1 11.50 230.73
5 X 0.75 24 0.20 0.6 0.9 8.30 109.25
5 X 1 32 0.20 0.6 0.9 8.85 129.73
5 X 1.5 30 0.25 0.7 1.1 10.50 186.07
5 X 2.5 49 0.25 0.8 1.2 12.80 268.67