IEC 01 (BV) H07V-U

应用及描述

铜芯聚氯乙烯绝缘电线,固定敷设用,可用于室内明敷、穿管等场合。

标准及认证

GB/T 5023.3 -2008 / IEC 60227-3 : 2003

技术特性

工作电压: 450/750v
测试电压: 2500V
动态弯曲半径: 15 x Ø -
固定安装弯曲半径: 15 x Ø -
应用时的工作温度: -5º C to +70º C
固定安装温度: -30º C to +90º C
短路时可达到的温度: +160º C
阻燃: IEC 60332.1

- 实心裸铜单股导体
- 遵循DIN VDE 0295 cl-1,IEC 60228 cl-1
- PVC(聚氯乙烯)TI1绝缘


 

一般用途单芯硬导体无护套电缆 
60227 IEC 01 (BV)  
H07V-U
导体截面积 铜丝根数 铜丝外径 绝缘厚度 外径 重量/千米
mm2   mm mm mm KGS
1.5 1 1.38 0.7 3.3 20.00
2.5 7 0.52 0.7 3.4 22.00
1.5 1 1.78 0.8 3.9 32.00
2.5 7 0.67 0.8 4.2 35.00
4 1 2.25 0.8 4.4 46.30
4 7 0.85 0.8 4.8 50.30
6 1 2.76 0.8 4.9 65.80
6 7 1.04 0.8 5.4 71.30
10 7 1.35 1.0 6.8 118.00
16 7 1.70 1.0 8.0 180.00
25 7 2.14 1.2 9.8 280.00
35 7 2.52 1.2 11.0 380.00
50 19 1.78 1.4 13.0 536.00
70 19 2.14 1.4 15.0 740.00
95 19 2.52 1.6 17.0 1007.00
120 37 2.03 1.6 19.0 1317.00