IEC 05 (BV) H05V-U

应用及描述

铜芯聚氯乙烯绝缘电线,固定敷设用,可用于室内明敷、穿管等场合。

标准及认证

GB/T 5023.3 -2008 / IEC 60227-3 : 2003

技术特性

工作电压: 300/500v
测试电压: 2000V
动态弯曲半径: 15 x Ø
固定安装弯曲半径: 15 x Ø
应用时的工作温度: -5º C to +70º C
固定安装温度: -30º C to +90º C
短路时可达到的温度: +160º C
阻燃: IEC 60332.1

- 实心裸铜单股导体
- 遵循DIN VDE 0295 cl-1,IEC 60228 cl-1
- PVC(聚氯乙烯)TI1绝缘